Record details

Title
    K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
Author
    Jahoda, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Stavební obzor
Vol./nr.
    č. 2
Pages
    s. 56-59
Year
    1995
Keyword
    Hydraulické
    Písčitých
    Určování
    Vodivosti
    Zemin
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012