Record details

Title
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
Statement of responsibility
    Pavel Dvořák
Other titles
    To the governmental bill on the evaluation on the effects on living environment
Author
    Dvořák, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 3
Pages
    s. 39-42
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    legislativa
    mezinárodní spolupráce
    studie environmentálních vlivů
    využití nerostných zdrojů
    životní prostředí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Informace
    Návrhu
    Nové
    Posuzování
    Právní
    Prostředí
    Přípravě
    úpravy
    Vládnímu
    Vlivů
    Zákona
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012