Record details

Title
    Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo. 29
Pages
    s. 40-41
Notes
    Překlad názvu: Calcite-aragonite stalactites from lime factory dumps
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Aragonitu
    Další
    Důkaz
    Kalcit-aragonitové
    Krápníky
    Současné
    Tvorby
    Velkolomu
    Výsypky
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá důkazem současné tvorby aragonitových speleotém za normálních středoevropských klimatických podmínek.
Abstract (in english)
   The white "paper"-like, porous calcite-aragonite stalactites up to 12 cm long and 2 cm thick were found in free spaces between stones deposited after 1959 in the Koněprusy area. The find proves the possibility of intensive contemporary aragonite formation under usual climatic Central-European conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012