Record details

Title
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Dušan Kopa
Other titles
    Calcite-barite vein and its rock-environment from the locality Zámčisko (Hrubý Jeseník Mts.)
Author
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 83-84
Year
    1995
Notes
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    baryt
    kalcit
    mineralogie topografická
    silesikum
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČR-Morava
    Karlova Studánka
    Zámčisko
Keyword
    14-244
    Horninové
    Hrubý
    Jeseník
    Kalcit-barytová
    Karlova
    Lokality
    Prostředí
    Studánka
    Zámčisko
    žíla
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012