Record details

Title
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
Statement of responsibility
    Jindřich Kynický, Lucie Sanža, Aleš Bajer, Michaela Říháková, Dana Richterová, Markéta Holá
Other titles
    Calcite-barite concretions from Těšany, district Brno-country: Discovery, data and possible consequences : 24-43 Šlapanice
Author
    Bajer, Aleš, 1975-
    Holá, Markéta
    Kynický, Jindřich
    Richterová, Dana
    Říháková, Michaela
    Sanža, Lucie
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 62-65
Year
    2009
Notes
    2 fot., 1 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    baryt
    chemismus minerálů
    geoda
    jura
    kalcit
    konkrece
    kvartér Českého masivu
    metoda laserová
    mikroanalýza elektronová
    sádrovec
    spektrometrie hmotnostní
    struktury
    vzácné zeminy
Geographical name
    Morava (Česko)
    Těšany (Brno-venkov, Židlochovice)
Keyword
    Brno-venkov
    Data
    Důsledky
    Kalcit-barytové
    Konkrece
    Nález
    Okr
    Těšan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012