Record details

Title
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
Author
    Cílek, Václav
    Ložek, Vojen
    Zárubský, K.
    Žák, K.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 34-36
Notes
    Projekt: GA205/99/1307, GA ČR
    Překlad názvu: Carbonate-cemented Holocene scree near Otročiněves and Žloukovice
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    aragonite
    holocene
    scree
Keyword
    Holocénní
    Karbonátem
    Nálezová
    Otročiněvsi
    Sutě
    Tmelené
    Zpráva
    Žloukovic
Abstract (in czech)
   Článek podává nálezovou zprávu o zpevněných holocenních sutích, jejichž tmel je tvořen aragonitem či Fe-hydroxidy.
Abstract (in english)
   In the Central Bohemia cemented scree occurs at numerous sites. The scree cement is usually composed of carbonate, locally of Fe-hydroxides and rarely of sulfate. Cemented screes were formed within a distinct period of time in older Holocene.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012