Record details

Title
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 64-68
Year
    2006
Notes
    2 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    016
    549
    930
Conspectus category
    01
    549
    930
Subject group
    bibliografie
    dvojčatění
    granit
    granitový porfyr
    historie geologie
    krušnohorský pluton
    krystalizace
    krystalografie
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    ortoklas
    plagioklasy
    sběratelství
    živce
Geographical name
    Chodov (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Čechy (Česko)
    Hory (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Karlovy Vary-oblast (Česko)
    Loket (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Dvojčata
    Fenomén
    Karlovarská
    Krystalografický
    Světoznámý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012