Record details

Title
    Karlovarská umělecká mozaika
Statement of responsibility
    Martin Bohatý
Author
    Bohatý, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 69-77
Year
    2006
Notes
    4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.5/.8
    556
    930
Conspectus category
    549
    553
    556
    930
Subject group
    aragonit
    historie
    kámen ozdobný
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pramen termální
    sběratelství
    sedimenty karbonátové
    textura pizolitická
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Karlovarská
    Mozaika
    Umělecká
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012