Record details

Title
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
Other titles
    Charles Bridge - additional geotechnical survey in 2004
    Charles bridge - aditional geotechnical investigation within the year 2004.
Author
    Drozd, Karel
    Přikryl, Richard
    Votoček, Robert
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    9
Year
    2005
Thesaurus term
    analyses
    Charles Bridge
    Geotechnical investigations
    geotechnical survey
Keyword
    2004
    Doplňující
    Geotechnický
    Karlův
    Most
    Průzkum
    Roce
Abstract (in czech)
   Výsledky doplňujícího geotechnického průzkumu Karlova mostu za rok 2004

   Geotechnický průzkum, mostovka, pilíře, založení mostu, míra poškození.
Abstract (in english)
   Results of additional geotechnical survey of Charles Bridge in 2004

   Geotechnical investigations, bridge, pires, foundations, degree of damage.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012