Record details

Title
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
Statement of responsibility
    Radomír Grygar
Author
    Grygar, Radomír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 49-72
Year
    1992
Notes
    15 obr., 53 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    moravskoslezská oblast
    tektonika regionální
    vrásnění kaledonské
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
Subject category
    Brunovistulikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
Keyword
    Accretion
    Brunovistulian
    Foreland
    Kinematics
    Lugosilesian
    Orocline
    Relation
    Wedge
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012