Record details

Title
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
Statement of responsibility
    Eckard Wallbrecher, Michael Brandmayr
Author
    Brandmayr, Michael
    Handler, Robert
    Wallbrecher, Eckard
Language
    německy
Source title - serial
    Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 7-120
Year
    1990
Notes
    12 obr., 7 fot., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Österr. Beitr. Meteorol. Geophys.
Subject group
    deformace
    dynamometamorfóza
    migmatit
    mikrotektonika
    moldanubikum
    mylonit
    rula
    zlom
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
Geographical name
    Česká republika
    Rakousko
    SRN-Bayern
Keyword
    Blattverschiebungszonen
    Böhmischen
    Kinematische
    Masse
    Südlichen
    Untersuchungen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012