Record details

Title
    Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Veronica. Časopis ochránců přírody
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    s. 1-3
Year
    2003
Notes
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    climate change
    high floods
    risk
Keyword
    Budoucnost
    Evropy
    Klimatická
    Nejistoty
    Perspektivy
    Rizika
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012