Record details

Title
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
Author
    Cílek, Václav
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 1
Pages
    s. 16-24
Year
    1995
Notes
    95.01.00
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Klimatické
    Krasových
    Sedimentů
    Vývoj
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012