Record details

Title
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
Statement of responsibility
    Magdalena Jeczmyk, Wojciech Markowski
Author
    Jeczmyk, Magdalena
    Markowski, Wojciech
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 12
Pages
    s. ;541-546
Year
    1990
Notes
    1 tab., 2 sch.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    As (arzén - 33)
    aureola
    Ba (barium - 56)
    orlicko-kladské krystalinikum
    prospekce aluviální
    sedimenty aluviální
    sedimenty antropogenní
    stream sediment
    šlichová prospekce
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Antropogeniczne
    Ba
    Czy
    Koncentracje
    Obszarze
    Okruszcowanie
    Przedsudeckiego
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012