Record details

Title
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Lednická, Markéta
    Žůrek, P.
Conference
    Mezinárodní geotechnická konference (9.) - Geotechnický monitoring (01.06.2009-02.06.2009 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie
Pages
    S. 292-297
Notes
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Image of geotechnical monitoring in medieval mine
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geotechnical monitoring
    medieval mine Jeroným
Keyword
    Dole
    Geotechnického
    Koncepce
    Monitoringu
    Středověkém
Abstract (in czech)
   Řada experimentálních prací byla zahájena v Dole Jeroným k získání objektivních informací o stabilitním stavu tohoto středověkého díla. Proto byl vyvinut distribuovaný měřicí systém. Hlavní důraz byl věnován ke zhodnocení pohybů horninových bloků a změn úrovně hladiny důlních vod.
Abstract (in english)
   To obtain more objective and specific idea about the stress-strain and stability state of Jeroným medieval mine, many experimental works started. Distributed control and measurement network was realized. The main emphasis was directed to evaluation of movements of rock blocks and changes of mining water levels.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012