Record details

Title
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
Other titles
    Heavy metals load of soils around the leaded glass factory (plant) in Světlá upon Sázava
Author
    ,
    Buda, Jan
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Lukeš, Petr
    Mihaljevič, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2010
Thesaurus term
    glass factory, environmental-geochemical mapping, portable XRF spectrometer, sequential extraction procedure, lead isotopic composition, bio-available metals
Keyword
    Kontaminace
    Kovy
    Okolí
    Olovnatého
    Půd
    Sázavou
    Skla
    Světlé
    Těžkými
    Výrobu
    Závodu
Abstract (in czech)
   Z environmentálně geochemického mapování těžkých kovů v okolí sklárny ve Světlé nad Sázavou vyplývá, že půda je v zájmovém území postižena různým stupněm průmyslového znečištění, v největší míře od sklárny. Obsah Cu dosahuje až 69 ppm (medián 29), Zn až 326 ppm (93) a Pb až 995 ppm (50) v horní části půdního horizontu. Sekvenční extrakční postup ukazuje, že část Pb je vázána hlavně ve frakci Fe a Mn oxidů, zatímco Zn a Cu jsou většinou vázány na zbytkové frakce (silikáty). Izotopové složení olova signalizuje antropogenní původ ve svrchní části půdního horizontu. Množství kovů dostupné metabolismu rostlin vyjádřená v procentech z celkového množství kovů v půdách se zvyšuje v pořadí: Zn (3,76%) -> Cu (11,88%) -> Pb (16,20%). Přístupné množství kovů je velmi vysoké ve vzorcích bohatých na organické látky.
Abstract (in english)
   Heavy metals load of soils around the leaded glass factory (plant) in Světlá upon Sázava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014