Record details

Title
    Koráli z ernstbrunských vápenců [svrchní jura-spodní křída flyše vnějších Karpat, zóna Waschbergu, ČSSR]
Other titles
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)