Record details

Title
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
Statement of responsibility
    Milan Klečka, Dobroslav Matějka
Other titles
    Correlation of Bohemian and Austrian typological studies of the granitoids of the Moldanubian Pluton
Author
    Klečka, Milan
    Matějka, Dobroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 79-80
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    granitoidy
    magma
    moldanubický pluton
    vrásnění variské
Subject category
    petrogeneze
    typologie
Geographical name
    Chlum u Třeboně
    Česká republika
    Číměř
    Deštná
    Homolka
    Kozí hora
    Landštejn
    Lásenice
    Pavlov
    Rakousko
    SRN-Bayern
    Ševětín
    Velešín
    Želiv
Keyword
    českých
    Granitoidů
    Korelace
    Moldanubického
    Plutonu
    Rakouských
    Studií
    Typologických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012