Record details

Title
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
Statement of responsibility
    Blanka Šreinová, Vladimír Šrein
Other titles
    Corundum from Hosínova Lhota near Mokrá
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 146
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    korund
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    moldanubikum Šumavy
    rula
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hosínova Lhota (Český Krumlov)
    Mokrá (Český Krumlov)
Keyword
    Hosínovy
    Korund
    Lhoty
    Mokré
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012