Record details

Title
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
Author
    Čejdík, P.
    Holkup, V.
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5
Pages
    s. 169-171
Year
    1997
Keyword
    Bohaté
    Horniny
    Korund
    Krtů
    Moldanubických
    Mramorech
    Skapolitem
    Strakonicku
    Vápenosilikátové
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012