Record details

Title
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
Statement of responsibility
    Ján Spišiak, Pavel Pitoňák
Author
    Pitoňák, Pavel
    Spišiak, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 5-6
Pages
    s. 393-398
Year
    1992
Notes
    7fot.,5tab.,4diagr.,19 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    amfibolit
    analýza hornin
    asociace
    chemické vlastnosti
    metasomatóza
    minerály
    oxidy
    slídy
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Jasenie-Kyslá
    Nízké Tatry
Keyword
    Horniny
    Korundovo-flogopitové
    Kryštalinika
    Nízkych
    Tatier
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012