Record details

Title
    Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Other titles
    Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic)
Author
    Ježek, Jan
    Preisler, Jiří
    Vonička, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
Vol./nr.
    Roč. 2008, č. 26
Pages
    23
Year
    2008
Thesaurus term
    Bohemia
    Czech Republic
    Diptera
    faunistics
    nature conservation
    new name combination
    new records
    Poland
    Psychodidae
Keyword
    Diptera
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Koutulovití
Abstract (in czech)
   V Jizerských horách a na Frýdlantsku se podařilo zaznamenat během několikaletého výzkumu na 79 lokalitách (včetně 79 dílčích biotopů) celkem 78 druhů koutulí (+ 1 subspécie) ve 32 rodech. Zastoupena byla hlavně podčeleď Psychodinae a jeden rod se 2 druhy podčeledi Sycoracinae. Druhy byly hodnoceny podle jejich biologického i ochranářského významu pro CHKO Jizerské hory a diskutováno jejich zoogeografické rozšíření. Novými druhy pro faunu Čech jsou: Berdeniella kocii Ježek, 2006 a B. pyrenaica Vaillant, 1976; Saraiella rotunda (Krek, 1970) je novým druhem pro území Polska. Nová kombinace rodového a druhového jména je navržena: Psychomora mycophila (Vaillant, 1988) comb.n. a jeho synonymum (= P. vanharai Ježek, 1995) je plně uznáno.
Abstract (in english)
   Altogether 32 genera and 78 species (incl. one subspecies) of the moth flies (mainly of the subfamily Psychodinae, with only one genus and two species of the Sycoracinae) are recorded from 79 localities (and 79 additional biotopes) in the Jizerské hory Mts and Frýdlant region. Distribution of all species of the moth flies, their importance and the conservation value for the Jizerské hory Protected Landscape Area are discussed. Two species are new for the fauna of Bohemia: Berdeniella kocii Ježek, 2006 and B. pyrenaica Vaillant, 1976; Saraiella rotunda (Krek, 1970) is new for Poland. One new name combination is proposed Psychomora mycophila (Vaillant, 1988) comb.n. and one synonymy (= P. vanharai Ježek, 1995) is really recognized.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012