Record details

Title
    Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
Vol./nr.
    Prosinec
Pages
    s. 22-24
Year
    2000
Notes
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Jazyky
    Krajina
    Mluvící
    Strom
    Vychovatel
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012