Record details

Title
    Kras Krkonoš a Podkrkonoší (Variant.)
Other titles
    Aragonit v československých jeskyních
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Úvod
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980