Record details

Title
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
Statement of responsibility
    Zdeněk Lipský
Author
    Lipský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 34-38
Year
    1999
Notes
    1 obr., 13 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Kutnohorsko
Subject group
    česká křídová pánev
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    křída-svrchní
    kutnohorské krystalinikum
    kvartér
    kvartér Polabí
    ponor
    pseudokras
    spraš
Geographical name
    ČR-Čechy
    Malešov (Kutná Hora)
    Miskovice (Kutná Hora)
Keyword
    Jevy
    Krasové
    Miskovic
    Okolí
    Pseudokrasové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012