Record details

Title
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
Statement of responsibility
    Ladislav Novotný
Other titles
    Karst Phenomena in Travertines near Hranovnické Pleso
Author
    Novotný, Ladislav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 27
Pages
    s. 123-139
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Subject group
    holocén
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    pleistocén-svrchní
    Slovenský ráj
    speleologie
    travertin
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hranovnica
    Tatry
    Vernár
Keyword
    Hranovnickom
    Javy
    Krasové
    Plese
    Travertínoch
Abstract (in czech)
   Na vernárském tektonickém uzlu jsou poměrně rozsáhlé výskyty staropleistocénních až holocénních travertínů a pěnovců. Travertíny jsou rozčleněné poklesovými zlomy ve dvou směrech. V západní a východní části údolí Teplého potoka vystupují podél zlomů mineralizované termální prameny. Zlomová tektonika a periglaciální jevy podmínily rozpad starších travertínů a vývoj menších trhlinových jeskyň v masívu Hincavy. Území má význam z hlediska hydrogeologického jako zdroj pitné vody. Travertíny nemají jako kamenářská surovina význam, protože jsou rozlámané a mají malou mocnost.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012