Record details

Title
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
Statement of responsibility
    Miroslav Eisenreich, Karel Breiter
Author
    Breiter, Karel, 1956-
    Eisenreich, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 3
Pages
    s. 15-22
Year
    1993
Notes
    3 obr., 20 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    greizenizace
    krušnohorský pluton
    ložiska rud
    ložisko žilné
    rudy Mo
    rudy Sn
    rudy W
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krupka
Keyword
    Deposit
    Eastern
    Hory
    Krupka
    Krušné
    Mts
    Ores
    Sn-W-Mo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012