Record details

Title
    Kryogene Destruction des Braunkohlenflözes im Nordböhmischen Becken
Other titles
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi