Record details

Title
    Křemen z lokality Kněževes
Author
    Smejtek, L.
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7, -
Pages
    s. 217-218
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Quartz from locality Kněževes (central Bohemia)
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Kněževes
    Křemen
    Lokality
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012