Record details

Title
    Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 94, č. 4
Pages
    s. 302
Year
    1989
Notes
    2 foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Classfication no.
    502
Subject category
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    jaderná pohoří
    kryogeologie
    ochrana přírody (vč. geologických objektů)
    zvětrávací procesy
Keyword
    Fatranském
    Kriváni
    Křemencové
    Mrazové
    Sruby
    Veľkém
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012