Record details

Title
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 48
Pages
    s. 14
Year
    2008
Notes
    4 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    548
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    Český masiv
    geneze
    krystal
    křemen
    laminace
    rekrystalizace
Geographical name
    Česko
Keyword
    Křišťál
    Lamelami
    Moldanubiku
    Projevy
    Růženín
    šokovými
    Ultrazvuku
    Záhněda
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012