Record details

Title
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
Author
    Houzar, S.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd přírodních
Vol./nr.
    č. 16
Pages
    s. 3-11
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Wollastonite in quartzitic gneisses of Moldanubicum in the eastern vicinity of Jihlava, western Moravia
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    gneiss
    quartz
    wollastonite
Keyword
    Jihlavy
    Kvarcitické
    Moldanubikum
    Morava
    Okolí
    Ruly
    Východním
    Wollastonitem
    Západní
Abstract (in czech)
   Neobvyklé kvarcitické ruly s wollastonitem byly nalezeny v pestré skupině Moldanubika. Charakteristika horniny, asociace minerálů a geneze wollastonitu jsou doloženy.
Abstract (in english)
   Unusual wollastonite-bearing quartzitic rocks were found in varied group of Moldanubicum. Characteristics of rocks, mineral assemblages and genesis of wollastonite are given.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012