Record details

Title
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Vladimír Šrein
Other titles
    Wollastonite in quartzitic gneisses of Moldanubicum in the eastern vicinity of Jihlava, western Moravia
Author
    Houzar, Stanislav
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 3-11
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    diopsid
    kvarcit
    metamorfóza
    moldanubikum západní Moravy
    podmínky P-T
    protolit
    rula
    titanit
    wollastonit
Geographical name
    ČR-Morava
    Helenín (Jihlava, Jihlava)
    Kamenice (Jihlava, Jihlava)
    Radošov (Třebíč, Třebíč)
Keyword
    Jihlavy
    Kvarcitické
    Moldanubikum
    Morava
    Okolí
    Ruly
    Východním
    Wollastonitem
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2006
Import date
    8. 8. 2012