Record details

Title
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Quaternary geological and palaeopedological study in the area of Lechovice (district Znojmo)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 1
Pages
    s. 61-65
Year
    1995
Notes
    3 obr., 5 fot., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér
    paleopedologie
    pleistocén
    půdy
    sedimentace eolická
Subject category
    půdy fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Lechovice (Znojmo)
Keyword
    Kvartérně-geologický
    Lechovic
    Okolí
    Okres
    Paleopedologický
    Výzkum
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012