Record details

Title
    Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis
Pages
    8
Keyword
    Geologický
    Jizery
    Kvartérně
    Semil
    Střední
    Východně
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014