Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 32-34
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    kvartér
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Veselí nad Lužnicí
Keyword
    23-33
    Kvartérní
    Listu
    Lužnicí
    Sedimenty
    území
    Veselí
Abstract (in czech)
   Mapování kvartérních sedimentů na listu Veselí nad Lužnicí (1:50 000). Nejvyšší mocnosti a plošné rozšíření mají terasy Lužnice a Nežárky. Jejich petrografické i litologické složení se značně liší. Zatímco terasy Lužnice jsou jemnozrnné s obsahem živce a kolísavého podílu křemene, Nežárka ukládá hrubozrnné štěrky s převahou složek granitoidů a krystalinických hornin. Antropogenní uloženiny tvoří mohutné náspy podél toku Nové řeky a rozsáhlé rybniční hráze.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012