Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    Quaternary sediments on quadrangle 32-11 Kvilda
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 93-94
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    mapa kvartérní
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kvilda
Keyword
    32-11
    Kvartérní
    Kvilda
    Listu
    Sedimenty
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012