Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě (33-31 Pohoří na Šumavě)
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    Quaternary sediments on the map sheet Pohoří na Šumavě
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 67-68
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    kvartér
    rašelina
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geographical name
    ČR-Čechy
    Pohoří na Šumavě
Keyword
    33-31
    Kvartérní
    Listu
    Pohoří
    Sedimenty
    Šumavě
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012