Record details

Title
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Quaternary sediments of the alluvial plain of the Morava River near Uherský Ostroh
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 189-190
Year
    2000
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    lokalita archeologická
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půdy
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Morava
    Kvačice (Uherské Hradiště)
    Uherský Ostroh (Uherské Hradiště)
Keyword
    35-11
    Kvartérní
    Moravou
    Moravy
    Nivy
    Ostrohu
    Sedimenty
    Uherského
    Veselí
Abstract (in english)
   Burried soils (paternia) are developed in the alluvial plain of the Morava River. The substtratum are fluviatile loamy sands and gravels. The archaeological excavations discovered Eneolithic to Slavonice settlements
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012