Record details

Title
    Laboratory approach to the study of elastic anisotropy on rock samples
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
Conference
    International workshop on geodynamics of the lithosphere and the Earth's mantle (08.07.1996-13.07.1996 : Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Pure and Applied Geophysics
Vol./nr.
    Roč. 151, 2/4
Pages
    s. 619-629
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/95/0263, GA ČR3cav_un_auth*0007572
    Projekt: GA205/97/0905, GA ČR3cav_un_auth*0007680
    Projekt: IAA3012603, GA AV ČR3cav_un_auth*0013036
    Rozsah: 11 s.
Keyword
    Anisotropy
    Approach
    Elastic
    Laboratory
    Rock
    Samples
    Study
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013