Record details

Title
    Late Cadomian crustal tilting and Cambrian transtension in the Teplá-Barrandian unit (Bohemian Massif, Central European Variscides)
Statement of responsibility
    Gernold Zulauf, W. Dörr, Jiří Fiala, Zdeněk Vejnar
Author
    Dörr, W.
    Fiala, Jiří
    Vejnar, Zdeněk
    Zulauf, Gernold
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologische Rundschau
Vol./nr.
    Vol. 86, no. 3
Pages
    p. 571-584
Year
    1997
Notes
    8 obr., 2 fot., 4 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Subject group
    Barrandien
    datování U/Pb
    deformace
    domažlické krystalinikum
    granitoidy
    kambrium
    metamorfóza
    minerály horninotvorné
    vrásnění kadomské
    zirkon
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mračnice (Domažlice)
    Stod (Plzeň-jih)
    Těšovice (Domažlice)
Keyword
    Bohemian
    Cadomian
    Cambrian
    Central
    Crustal
    European
    Late
    Massif
    Teplá-Barrandian
    Tilting
    Transtension
    Unit
    Variscides
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012