Record details

Title
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Author
    Hradecká, L.
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, R.
    Zágoršek, K.
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 1
Pages
    s. 43-79
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/06/0842, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Svrchnokřídové prostředí a společenstva z lokality Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika)
    Rozsah: 37 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Cretaceous Basin
    paleoecology
    sedimentary environment
    taphonomy
    Upper Cenomanian-Lower Turonian
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Abstract (in czech)
   V uloženinách svrchního cenomanu až spodního turonu bylo na lokalitě Chrtníky (česká křídová pánev) rozeznáno 5 sedimentárních cyklů. Biostratigrafie byla založena na nálezech makrofauny, foraminifer a palynomorf. Prohlubování sedimentačního prostředí bylo doloženo nálezy mechovek a mikrofosílií. Poprvé v české křídové pánvi byl dokumentován nález notronitu, způsobujícího zelenou barvu stromatolitů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012