Record details

Title
    The Late Cretaceous frog Gobiates from Central Asia: its evolutionary status and possible phylogenetic relationships
Author
    Roček, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Cretaceous Research
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 4
Pages
    s. 577-591
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Žába Gobiates ze svrchní křídy Centrální Asie: evoluční kontext a možné fylogenetické vztahy
    Rozsah: 25 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Amphibia
    Anura
    Cretaceous
    Cretaceous (Mongolia)
    Gobiatidae
Keyword
    Asia
    Central
    Cretaceous
    Evolutionary
    Frog
    Gobiates
    Late
    Phylogenetic
    Possible
    Relationships
    Status
Abstract (in czech)
   Práce diskutuje fosilní záznam žáby rodu Gobiates ze svrchní křídy; podává první popis artikulovaného postkraniálního skeletu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012