Record details

Title
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Nestor Oszczypko
Author
    Oszczypko, Nestor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 3
Pages
    p. 257-259
Year
    2005
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    kontrola tektonická
    křída
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Slovensko
    Ukrajina
Keyword
    Basin
    Carpathians
    Early
    Evolution
    Jurassic
    Late
    Magura
    Miocene
    Tectono-sedimentary
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012