Record details

Title
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
Statement of responsibility
    Cajus G. Diedrich
Author
    Diedrich, Cajus G.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie
Vol./nr.
    Vol. 110
Pages
    p. 123-132
Year
    2008
Notes
    3 obr., 2 pl., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Naturhist. Mus. Wien, A
Classfication no.
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    Carnivora
    jeskyně
    kostra
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    pleistocén-svrchní
    popis taxonů
    predace
    tafonomie
Geographical name
    Česko
Keyword
    1758
    Cave
    Czech
    Gulo
    Karst
    Late
    Linné
    Moravian
    Pleistocene
    Republic
    Skeleton
    Sloup
    Wolverine
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012