Record details

Title
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
Author
    Gilíková, H.
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geological Quarterly
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 4
Pages
    s. 335-348
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/04/0151, GA ČR
    Projekt: GA205/06/0395, GA ČR
    Překlad názvu: Platformní usazeniny svrchního proterozika a spodního paleozoika na jižní Moravě (Česká republika)
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    acritarcha
    Brunovistulicum
    Cambrian
    facies analysis
    ichnology
Keyword
    Czech
    Deposits
    Early
    Late
    Moravia
    Palaeozoic
    Platform
    Proterozoic
    Republic
    Southern
Abstract (in czech)
   Integrovaný sedimentologický a paleontologický výzkum vrtných jader ze siliciklastických platformních usazenin nejjižnější části brunovistulika (jižní Morava) poskytuje přesvědčivé důkazy pro kambrické stáří velké části vrstevního sledu. Ve vrtu Měnín-1 byly zjištěny i dobře zachovalé mikrofosilie svrchně proterozoického (ediakarského/vendského) stáří. Určitá část vrstevních sledů je devonská (jak bylo dříve usuzováno o veškerých bazálních klastikách. Výsledky faciální a ichnologické analýzy svědčí o velkém významu deltových prostředí při sedimentaci bazálních klastik.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012