Record details

Title
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
Other titles
    Pozdně tercierní a kvartérní tektonika vulkanických oblastí centrálního Salvadoru
Author
    Baratoux, Lenka
    Hradecký, Petr
    Kopačková, Veronika
    Šebesta, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. prosinec
Pages
    13
Year
    2006
Thesaurus term
    tectonics, El Salvador, back-arc graben, teranstension
Keyword
    Central
    El
    Evolution
    Late
    Quaternary
    Regions
    Salvador
    Tectonic
    Tertiary
    Volcanic
Abstract (in czech)
   V severní části San Salvadoru byly rozlišeny dvě hlavní struktury. První je ZSZ ? VJV až V-Z tendence back-arcu s extenzí k SSW-JJV a dextrálním strike-slipovým pohybem. Druhá hlavní struktura je S-J tendence back-arcu , charakteristická subsidencí východního bloku Guazapa s ohledem na západní území Cinotepeque. Zlomy S-J korespondují s V-Z extenzí, která je známa z celé Střední Ameriky.
Abstract (in english)
   Two major structures were distinguished in the area north of San Salvador.The first one is WNW-ESE to E-W trending back-arc graben with NNW-SSE oriented extension and dextral strike-slip movements. Second major structure is N-S trending graben characterized by a subsidence of the eastern Guazapa block with respect to the western Cinotepeque area. N-S oriented normal faults evidence E-W extension, which is well-known in Central America.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014