Record details

Title
    Lithological characterization, distribution and geological position of the Domanín Formation and of the S part of the Třeboň Basin
Other titles
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve