Record details

Title
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
Statement of responsibility
    Alojz Petrík
Author
    Petrík, Alojz
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    s. 239-249
Year
    1992
Notes
    19 bibl.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    interpretace dat
    kolektorské vlastnosti
    litologie
    metody průzkumu
    past
    ropo-plynonosné struktury
    seizmika
    stratigrafie
    struktury ropo-plynonosné
    vlastnosti kolektorské
Keyword
    Litostratigrafická
    Metodické
    Poznámky
    Seizmická
    Seizmika
    Stratigrafie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012