Record details

Title
    Lokální seismická mikrosíť Ostaš
Author
    Brož, Milan
    Stejskal, Vladimír
    Štrunc, Jaroslav
Conference
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky (03.04.2006-05.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 23-32
Year
    2006
Notes
    Projekt: GD205/05/H020, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Local small-aperture seismic array Ostaš
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Hronov-Poříčí fault zone
    seismic activity
    small-aperture seismic array
Keyword
    Lokální
    Mikrosíť
    Ostaš
    Seismická
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012